PeterTankar om min konst

Mina bilder uppstår i ett slags mellanrum mellan intellektuell tanke och okontrollerad instinkt. Vid olika stadier i den långa och mödosamma arbetsprocessen är jag både fullständigt spontan och maximalt beräknande. Likt en koan för den zenbuddistiske munken innehåller bilder som intresserar mig en paradox som inte kan lösas med enbart logiskt tänkande utan kräver hela människan, dvs både huvud och mage, tanke och instinkt, himmel och jord.
I hög grad är mina bilder inre bilder. De berättar inte om vardagliga händelser, tillfälliga känslor eller upplevelser ur verkligheten. Inte heller vill de utforska, synliggöra eller verifiera olika sociologiska tankemodeller, psykologiska teoribildningar eller överhuvudtaget befatta sig med någon form av verklighetsanalys. Mina bilder är inre bilder, de kommer från en nivå, som ligger bortom tid och rum, bortom det personliga jaget, där det fullständiga lugnet och det totala kaos samexisterar. De liknar tillstånd från skikt i det arketypiska landskapet, som finns djupt inne i varje människa. Mitt måleri har inget syfte eller budskap, min pensel dansar fritt. Likt pilen hos den zenbuddistiske bågskytten hittar den efter många års övande på egen hand.
Det är i brottet mellan denna värld och den intellektuella bedömningen, det tankemässiga ställningstagandet som bilden tar sin form. Denna motsägelse skapar energin för mitt arbete med bilder. Blandat med jordisk närhet och existentiell frihet får de här sin specifika färg.

Übersetzung